Отримати консультацію або зробити заказ: тел. : 38044 502 3902, 38044 586 4133
e-mail:    [email protected]


Про компанію / Корпоративний кодекс

Витяги із корпоративного кодексу компанії Shaden Group

1. Загальна частина:

Корпоративна культура – це складне та багатошарове явище, що відображає поведінку працівників компанії та складається з матеріальних та духовних компонентів. Гармонійність та прозорість цих компонентів – запорука здорового та стійкого розвитку компанії Shaden Group.

Як і будь-яка інша компанія, Shaden Group має три справжні цінності – це власні працівники, репутація та клієнти.

Головна задача кожного працівника компанії – професійне, якісне та швидке виконання своїх службових обов’язків. Виконання високої місії можливе лише, якщо всі працівники розуміють корпоративні цінності.

Ділова етика – це свідчення про основні етичні поняття, про моральні вимоги до стилю роботи та зовнішній вигляд ділової людини. Ділова етика – це перш за все етика поведінки з клієнтами, етика ведення документації, використання етичних методів конкуренції.

Невід’ємною частиною Кодексу ділової етики працівників Shaden Group (надалі – Кодекс) є культура спілкування та діловий етикет. Діловий етикет являє собою певні норми, що регламентують стиль роботи, манеру спілкування між фірмами, зовнішній вигляд ділової людини, послідовність та манеру проведення переговорів тощо.

Норми Кодексу є обов’язковими для виконання всіма працівниками компанії.

2. Загальні принципи:

  1. Виконання етичних норм учасниками корпоративних відносин сприяє успішному веденню бізнесу.
  2. Усі працівники Shaden Group мають відповідати найвищим стандартам персональної поведінки, основаним на відповідальності та традиціях, що склались у компанії. Високі стандарти персональної поведінки мають на увазі виконання працівниками принципів чесності, добросовісності, безпристрасності та поваги в спілкуванні з колегами, клієнтами та третіми особами.
  3. Усі клієнти та персонал, незалежно від раси, мови, політичних та релігійних переконань, статевої, національної та культурної приналежності, мають право на чесне та справедливе поводження з ними. Дискримінація чи притиснення будь-якого характеру суперечать цьому Кодексу та є неприйнятною поведінкою. Якщо буде встановлено, що якийсь працівник пригноблює чи ставиться з упередженням до клієнта чи іншого працівника, то стосовно нього керівництвом Shaden Group будуть прийняті заходи дисциплінарного впливу.
  4. Основний принцип, яким має керуватись будь-який працівник Shaden Group, незалежно від його посади, місця роботи чи службових та трудових доручень – це повага до особистості.
  5. Взаємне дотримання принципу поваги до особистості обов’язково стосується як працівників, так і керівництва Shaden Group.